كاتر L-1 با تيغ استيل جديدمدل L-1/LWB :
كاتر L-1 با تيغ فولادى جديدL-1/LFB : مدل
كاتر بزرگ با قفل اتوماتيكDL-1 : مدل
كاتر بزرگ فلزى با روكش پلاستيكى با قفل اتوماتيكEXL : مدل
کاتر با قفل اتوماتیک
كاتر بزرگ فلزى با روكش پلاستيكى با قفل پيچىL-1 : مدل
كاتر بزرگ فلزى + كاتر كوچك پلاستيكىL-1+SPC : مدل
كاتر بزرگ فلزى با روكش پلاستيكى با قفل پيچىL-2 : مدل
كاتر بزرگ فلزى به همراه 5 تیغه فولادی
كاتر بزرگ فلزى به همراه 5 تیغه فولادی
كاتر بزرگ فلزىNOL-1 : مدل
كاتر بزرگ فلزى مدل : BN-AL
كاتر پلكسى بٌر بزرگ مدل : PC-L
كاتر پيچى با حلقه فلزى L-6 : مدل
كاتر چهل و پنج درجه بٌر به همراه تيغ يدكMC-45 : مدل
كاتر دايره بر با تيغ غلطكى مدل : CMP-3
كاتر دايره بر كوچك مدل : CMP-1
كاتر دايره بر متوسط مدل : CMP-1/DX
كاتر غلطكى پرفراژ مدل : PRC-3
كاتر قلمى بزرگ حرفه اى مدل : AK-4
كاتر قلمى به همراه ٢٥ عدد تيغ مدل : AK-1
كاتر قلمى به همراه ٣٠ عدد تيغ مدل : AK-3
كاتر كوچك به همراه تيغ شكن و مخزن مدل : DA-1
كاتر كوچك فلزى NA-1 : مدل
كاتر كوچك فلزى مدل : 300
كاتر كوچك فلزى با روكش پلاستيكى مدل : A
كاتر كوچك فلزى با روكش پلاستيكى مدل : A-5
كاتر متوسط با قفل اتوماتيك MT-1 : مدل